Vítejte...


Budu ráda za jákýkoli komentář nebo dotaz.

Prosím hlasujte pro mě ZDE. Soutěžím tam jako Veverka s Ericem.

Březen 2011

Diplom od Aloqa a pár vět k tomu

30. března 2011 v 21:23 Soutěže
Na hlavní stánce blogu jsem našla tento blog a rovnou jsem se zúčastnila bleskovky, která mě neuvěřitelně bavila (týkala se školy - mého "oblíbeného" tématu). Děkuji taky za diplom. Jinak (mé dost oblíbené slovo) dodělám ty vaše diplomy za bleskovku. Málem bych zapoměla poděkovat - děkuji moc. Mimochodem na Apríla bude můj blog mít první výročí (já ví v archivu je březen - hold nové nastavení blogu je geniální). Slavit asi nebudu - jdu na vytrhnutí uzdičky. Ach jo. Kromě těchto věcí přidám nové téma do rubriky "Vaše názory" a ráda bych udělala nějakou menší soutěž.
Diplom od Aloqa:

Děj - Kleopatra

27. března 2011 v 18:26 Ostatní - Kleopatra
1. Alexandrie - r. 48, před palácem

Po bitvě u Farsala, v níž Caesar porazil Pompeje, vstupují vítězní Římané do hlavního Egyptského města. Jsou pyšní, okázalí a zpívají o ceně vítězství, o chuti k boji a dobývání území.Egypťané jsou v této chvíli na kolenou, bojí se nabubřelých Římanů , ale zároveň jimi opovrhují. Jejich zbraň je v kultuře a vědění, ta je teď ale chabá proti hrubé síle.
Caesar přichází do země zavést pořádek, ve skutečnosti ale potřebuje peníze na své výboje a těch je v Egyptě dostatek. Čtrnáctiletý a duchem posedlý Ptolemaios sedí sice na trůně, ale vyjednává za něho rádce Ponthinus. Ten uvítá římského dobyvatele nečekaným darem- hlavou zavražděného Pompeia. Takovýto dar si Caesar rozhodně nepřál.

2. Kleopatřina věštírna

Ptolemaiova sestra (21 let) v tajemném prostředí nad nádobou s rozžhaveným uhlím, vhazuje do ohně vonné esence a v dýmu rozvádí svou představu o budoucnosti: Ona se stane Egyptskou královnou a po vzoru Alexandra Velikého učiní Alexandrii, kterou její otec Ptolemaios Pištec zaprodal Římu, opět hlavním městem světa.

3. V paláci

Caesar mezi svými vojevůdci, je trochu unaven věčnými boji, Alexandrie se mu líbí a zvlášť velký dojem v něm zanechala hrobka Alexandra Velikého.
Apolodoros pro něho přináší další dar - nádherný koberec, z něhož se vykutálí Kleopatra. Při jejich prvním setkání je znát jejich vzájemné zalíbení. Dívka stárnoucího vojevůdce nijak nešetří, dovolí si narážky na jeho pleš, dává najevo , že hrdost královská je cennější moci a duch váží víc , nežli koruna.Udivuje duchaplností a zároveň je prostořeká, tak trochu rošťák , což Caesar s úsměvem přijímá. A tahle osůbka by chtěla vládnout Egyptu?

4. Královský sál

Ptolemaios zuřivě žárlí, nesnese, aby sestra vládla spolu s ním, je jí stále odmítán, ač podle Egyptských zvyklostí má na ni nárok i jako na ženu. Ponthinus ho uklidňuje , už zařídil, aby Achilas sebral vojsko a s přesilou táhl na Římany.
Trůn bude zase jen Ptolemaiův.

5. Komnata v paláci - zamilovaný Caesar

Kleopatra! Caesar ji všude vidí, půvabnou a mladou. Je pojednou zamilován, sám se tomu podivuje, jak ta dívka, jež by mohla být jeho dcerou, jak ho okouzlila. Měl přece mnoho žen, příležitostných i dalších avantýr, ale v takhle zralém věku propadnout vášni…. Ona je taková i onaká, výbojná i bezbranná, pokorná i hrdá! On dobře ví, co od něho tahle krasavice žádá. Aby ji dosadil na trůn! Ale sterý ješita za tím vidí i cosi jiného. Konec konců je mocný a dosud přitažlivý muž.
Usmívá se.
Vtrhne pobočník s alarmující zprávou: Římské legie na moři obklíčeny, Achilas v přesile. Caesar rozhoduje - zapalte lodě! Vbíhá Kleopatra a nabádá k útěku tajnou cestou. Ano, půjdou - li společně! A Kleopatra s ním uzavírá spojenectví.

6. Pod tvými ochranými křídly

1/Pothinus napadne římskou legii
2/Caesar zapaluje lodě
3/Pod tvými ochranými křídly - Caesar + Kleopatra
opouští tajně Alexandrii - píseň =duet
(Kleopatra/ Caesar)

7. Římský senát


Caesarův nástupce Marcus Antonius čte ze svitku zprávu o velkých bitvách v |Egyptě , o smrti |Ptolemaiově a o konečném Caesarově vítězství.
V nastálé roztržce podpoří Antonia pouze Brutus. Senátoři se bojovně ptají, proč zůstává Caesar nadále v Alexandrii.Proč své úspěchy a triumfy slaví tam a nikoli v Římě , jak vždy bylo zvykem. Stal se snad odrodilcem? Proč se nevrací tam, kde je ho potřeba? Má to na svědomí ta Egyptská coura? Antonius si ji připomene. Když se s ní kdysi setkal, bylo ji čtrnáct, měla čisté oči a tehdy courou určitě nebyla.

8. Kleopatřina loď

Caesar a Kleopatra plují po Nilu, motiv velké písně o této věčné řece.
Královna čeká syna. Jak ví, že to bude právě syn? Ví to. Milují se a spřádají velký sen o velké zemi, o společné světové nadvládě po vzoru Alexandrově.

9. Před palácem

Velké shromáždění Egypťanů . Vítají a oslavují novorozeně, narodil se Caesarion! Imperátor je šťasten, konečně má skutečného syna ! Teď už bude moci odjet do Říma , ale na syna si počkal. To ,že zdvihá Caesariona nad hlavu, znamená, že uznává své otcovství. A stvrzuje gestem i to , že se potomek má stát dědicem Egyptského trůnu.

10. Římské forum a Teď královnou jsem já

Senátoři , hodnostáři připraveni k uvítání Egyptské královny, uštěpačné poznámky, Římská nadřazenost..Lid se těší na velkou podívanou. Shromáždí se vládcové v čele s Caesarem. Kleopatra slavnostně vjíždí do Říma společně s dvouletým synem. Caesar má oči téměř jenom pro něho, zatímco královna zjevem i oblečením "získává srdce Římanů".
Straní se sedmnáctiletý Octavian, adoptivní imperátorův syn.Vyhledá Bruta, jehož Caesar rovněž nazývá synem. Nenávidí jeho skutečného potomka. Brutus k Caesarianovi zášť nepocítí.

11. Zahrada - Řím 1.

Archelach pracuje na Kleopatřině soše, zatímco socha Pompeiova byla už na příkaz Caesarův instalována v senátě. Kleopatra vyčítá imperátorovi : Jak můžeš odmítat korunu? Caesar se zabývá hrou se synem a klidně a s úsměvem: Nejsem král ,jsem Caesar. Což to nestačí?
A jak můžeš odpouštět svým nepřátelům? To Kleopatra by se zachovala zcela jinak, odvděčila by se pomstou! On si své nepřátele pěstuje a to se nevyplácí.
Caesar právě naučil syna říkat - odpouštím ti. Šťastný otec se usmívá, je nad věcí, žije už dlouho ,aby věděl ,jak je vše pomíjivé. Ale její ženský instinkt předstihuje sebevznešenější myšlenky mužů.

12. Senát

Pod sochou Pompeiovou se chystá spiknutí. Caesar soustředil ve své osobě příliš mnoho moci, což ohrožuje pověstnou Římskou demokracii. Senátoři Casius, Cimber a Casca získávají i Bruta. Ve jménu svobody je třeba skončit s Caesarovou samovládou.

13. Velká píseň Caesar

14. Zahrada - Řím 2.

Kleopatra varuje Caesara, aby nechodil do senátu , měla zlý sen - předtuch, vidění…..
Caesar ji neposlouchá , přemítá o tom , že smrt je možná méně strašná, než si představujem. To je zhoubný návyk na život nám ztěžuje umírání. Pokud by si mohl vybrat způsob smrti, vybral by si tu náhlou.
Přichází Brutus, aby přesvědčil vládce, že má jít do senátu.Zdůrazňuje jeho zásluhy a slíbí , že mu bude předán královský titul. Přes Kleopatřiny výstrahy dá se imperátor přemluvit. Kolikrát ještě bude muset překročit Rubicon?

15. Věštírna - senát

Kleopatra nad čarodějnou nádobou má opět vidění, v dýmu se jí začíná zjevovat celý zločinný akt v senátě: Octavian odvádí Antonia do ústrání , pod sochou Pompeiovou beze zpěvu , spíš jako zpomalená pantomima zasadí první ránu Cimber, přidá se Casca s Casiem , Brutus pak do hrudi….
I Brutus, i tvůj syn!

16. Zahrada - Řím 3.

Antonius předčítá Kleopatře Caesarův testament , adresovaný Římskému lidu. Dědictví patří ze tří čtvrtin adoptivnímu synu Octavianovi ( A co Caesarion, co náš syn? ) Caesarovy zahrady i královská vila za Tiberou patří lidu. Pak jsme tu ovšem neprávem a musíme pryč ! Každý občan obdrží 333 sesterciů.
Jediný dva blízcí, na něž se v závěti nedostalo, tak stojí proti sobě a vědí, že musí stát bok po boku a čelit společnému nepříteli - Octavianovi.

17. Forum

Lidové shromáždění, na hranici se spaluje Caesarovo tělo a lid jej oplakává a prohlašuje bohem, vzdává se drahocenností a hází je do ohně, velká óda na imperátora. Každý z těch lidiček obdrží 300 sesterciů.

18. Kleopatřina loď

Služebnictvo nakládá královská zavazadla, Kleopatra se loučí s Antoniem. - My v Egyptě stavíme hrdinům pomníky, vy je pálíte jako smetí. - Antonius skládá slib - přesvědčí jednou Kleopatru, že i Římané si váží takových hodnot, jako je čest a hrdinství. - Šáteček na rozloučenou.
Loď odváží matku se synem zpět do Egypta. " Synáčku můj , proč pláčeš?" Velká píseň o Nilu, který odnese všechny žaly a protivenství, protože vše pomíjí, kdežto Nil je věčný.


Obsazení - Kleopatra

27. března 2011 v 18:21 Ostatní - Kleopatra

OBSAZENÍ

Kleopatra
Monika Absolonová
Radka Fišarová
Kamila Nývltová
Caesar
Marián Vojtko
Jiří Helekal
Martin Pošta
Marcus Antonius
Zbyněk Fric
Josef Vojtek
Marián Vojtko

Obsazení - Kat Mydlář

27. března 2011 v 17:49

Obsazení

Jan Mydlář (chrudimský, později pražský kat)
Daniel Hůlka
Bohuš Matuš
Marian Vojtko

Jan Jessenius (Mydlářův spolužák a přítel)
Zbyněk Fric
Petr Kolář
Ladislav Spilka
Magistr Eduard Kelley (alchymista, vypravěč)
Bohouš Josef
Josef Vojtek

Děj Kata Mydláře

27. března 2011 v 17:41 Ostatní - Kat Mydlář
Jan Mydlář - pověstmi opředený kat se narodil v královském městě Chrudimi. Přerušil svá studia v Praze, aby paradoxně později zde, v hlavním městě Českého království, z lásky vykonával po dlouhá léta opovrhovanou, přesto výnosnou katovskou činnost. Ve své funkci působil v rudolfínské Praze, do které se sjížděli vyslanci z nejrůz-nějších končin Evropy. Pobývaly tu významné osobnosti vědy, umění, ale i šarlatáni, šejdíři a podvodníci. Postava kata Mydláře byla opravdu osudově spojená s národním traumatem, byť reálná. O životě mistra popravčího toho moc nevíme. Slavným se stal až po popravě všech sedmadvaceti rytířů a měšťanů 21. června 1621, neboť právě na něm bylo vykonání rozsudku. Podobná poprava se nekonala dosud nikde. Jméno pražského kata se rozlétlo Evropou. Na trzích se prodávaly "zaručeně pravé" meče s vyrytými jmény popravených nebo s Mydlářovým monogramem. Jan Mydlář - evangelík, jenž v rámci svého řemesla musel paradoxně vykonat onen krutý a tristní akt, jímž vítěz oslavil svůj triumf nad poraženým. Kat Mydlář se tak stal součástí jedné z kapitol českých dějin, dramatických, opředených mýty i předsudky, jistě proto i vždy inspirujících a divadelně zajímavých. V naší inscenaci se - na rozdíl od historika - nemusíme stroze držet faktů. Snažíme se o vytvoření barvitého, byť fiktivního příběhu, který pro potřeby muziká-lového divadla fabulujeme a odkrýváme skryté a neznámé. Uvádíme tedy na scénu našeho dramatického vyprávění postavy reálné, jiné domýšlíme. Hlavní pozornost soustřeďujeme na individuální osud Jana Mydláře. Ať se jeho osob-ní život, životní setkání, lásky i jiné události odehrávají na půdorysu možné či jen tušené reality.

Jan Mydlář - opouští svou milovanou Dorotku a vrací se do Prahy, aby zde pokračoval ve studiu medicíny. Po zprávě, že se Dorotka provdala za mlynáře Adama Vaňuru, aby tak vyřešila otcovy finanční problémy, přeruší studia a vrací se do Chrudimi. Vaňurova hospodyně Žofie, hnána touhou po mlynářově majetku, pána otráví. Nevšimne si, že ji zahlédla cikánka Lea a vinu svede na Dorotku. Jan v domnění, že bude moci Dorotku zachránit, se stává katovým pacholkem. Žofie podává důkazy svědčící proti Dorotce. Soudce vynáší rozsudek: Dorotka, až porodí, bude zaživa upálena. Chrudimský kat náhle umírá a na jeho místo nastupuje Jan. Nedokáže vykonat hrozivou exekuci, ač jej Dorotka prosí, aby to udělal. Jejich dcera Mandalénka potřebuje otce. Jan by rád zmírnil Dorotčino utrpení, a proto se svým přítelem Janem Jesseniem navštěvují magistra Kelleyho, který jim prodá opium pro Dorotku. Dorotka umírá na hranici a Jan odchází s dcerou do Prahy. K chrudimské bráně ho doprovází duch a hlas mrtvé Dorotky.
Po mnoha letech se Jessenius setkává v Praze s Mydlářem, který se zde stal mistrem popravčím. Žije zde v nepříliš šťastném manželství s Bětuškou. Osud postaví Janovi do cesty Leu, která mu vyjevuje pravdu o smrti mlynáře Vaňury, za kterou byla neprávem popravena Dorotka. Jesseniovi se podaří s Mydlářovou pomocí zorganizovat v Praze první veřejnou pitvu, která se ale nesetká s porozumněním. Mezi nespokojenci je i pražský konšel Vaňura se svou manželkou Žofií. Mydlářova dcera Mandalénka oznámí svému otci, že se zamilovala do mladého Jana Jessenia. O tom, že je dcerou pražského kata mu ze strachu o budoucnost své lásky neřekla. Mydlářův osobní život je v troskách. Má pocit, že je sám…. I jeho vlastní dcera se za něho stydí. Bětuška strádána osobními problémy volí dobrovolný odchod ze života. Čeští stavové v bitvě na Bílé hoře prohráli. Mezi uvězněnými rebely je i Jessenius. Vyřčený ortel smrti nad odsouzenými musí vykonat pražský kat. Mydlář je zoufalý. V mládí byl okolnostmi donucen popravit svou první lásku a nyní má popravit svého nejlepšího přítele! Mydlář je rozhodnut pomstím Dorotčinu smrt. Vláká Žofii do pasti, ve které ji Lea usvědčuje ze smrti Doroty - jako věrná hospodyně měla po Vaňurovi zdědit vše, ale po svatbě chtěl Vaňura přepsat závět ve prospěch Dorotky. Mydlář připomene Vaňurovi jeho přísahu, že pomstí smrt svého bratra, ať je to kdokoliv. Vykonání trestu nechá Mydlář na Vaňurovi. Mladý Jan Jessenius se dozvídá o smrti svého otce. Zve potomky popravených na společné jednání, kde by domluvili plán, jak se postavit proti císaři a pokračovat tak v cestě, kterou vytýčil jeho otec. Na místo tajné schůzky se dostaví i konšel Vaňura. Dává mladého Jessenia zatknout. Vynáší nad ním smrtící rozsudek. Mydlář slibuje své dceři, že zachrání její lásku. Je rozhodnut položit za ní i svůj život. Své katovské řemeslo předává svému pacholkovi Václavovi. Na špalek pokládá hlavu za Dorotčinu lásku. Je sťat pacholkem - nyní již pražským katem Václavem. Mandalénka s Janem děkují Mydlářovi nad jeho hrobem, že svou smrtí umožnil společnou cestu jejich životem. Splatil tak svůj dluh za vše zlé, co v minulosti nechtěně nebo donucen okolnostmi, vykonal.

Videa

27. března 2011 v 11:27 Videa - Kat Mydlář
Hodně opožděně ale přece... Videa z Kata Mydláře.

Sestřih z premiéry


PRÁVO MÁMRozvrh od Kissy 1998

27. března 2011 v 10:21 Soutěže
Děkuji za rozvrh od Kissy, která za bleskovku dělala právě rozvrhy. Já nevím jak Vám ale mě se moooc líbí.


Diplom od Lentilky

27. března 2011 v 10:17 Soutěže
Díky.


Diplomky za první názor

26. března 2011 v 21:53 Vaše názory
Tak jsem se rozhodla, že budu dělat diplomky i za názory. Ovšem jenom jednoduché. Diplomky se vždy budou týkat daného témata. Doufám, že jsem alespoň vybrala fotky které se Vám budou líbit.

Bleskovka 3

23. března 2011 v 19:59 Soutěže

Tak nebudu to protahovat... Přeji hezý den a úspěšné vyplnění!

1.Kdo je na těchto třech obrázcích?

2.Jakou písničku z muzikálu Dracula,Kleopatra,3M,Angelika,Carmen,Baron Prášil máte nejraději a kterou naopak vůbec nemusíte?
3.Viděli jste filmovou Kleopatru s Liz Taylor? Jestli ano, líbila se Vám? (Škoda, že dnes Liz Taylor umřela. Podle mě to byla skvělá herečka a zároveň držitelka dvou Oscarů.)
4.Doplňte tyto písničy a napište kdo ji zpívá a jak se jmenuje + z jakého je muzikálu:
...Když se slib už dává...
...v egyptském údolí Gízy...
...lidi nemám ráda jedem...
...pomstou svou jsem posedlá...
...přijde den a věrnou...
5.Přesmyčky
Aarecs
Eianlrro
Vilufe
6.Vaše nejoblíbenější postava z Draculy?
7.Vaše nejoblíbenější barva?
8.Co chcete na diplom?
BONUS:Kolikátého bylo poslední představení Angeliky?
Přeji hodně štěstí! Veverka

Konec SNMP

21. března 2011 v 20:54 Soutěže
Absolutním vítězem soutěže SNMP se stává ... D´Artagan - Zbyněk Fric - Katka
... Angelika - Monika ABS - Hanka
Obě získaly stejný počet hlasů - 12.
Tady jsou diplom. Zároveň gratuluji všem kdo ze zúčastnily a zvlášť Hance s Katkou.

Nový dess

20. března 2011 v 14:12 Články
Tak jsem udělala nový dess. Doufám, že se Vám líbí. Mě se moc líbí záhlaví. Trochu jsem si s ním pohrála. Jinak informace ohledně SNMP. Ukončím ho zítra... Jestli obě soutěžící budou stále mít stejně hlasů tak vyhráli obě. Proč to říkám? Protože už týden mají nerozhodný počet hlasů. Pak ještě vyrobím diplomky za Vaše názory ale ty asi později. Škola mi teď dává hodně zabrat. Užijte si neděli!
Ps. Možná, že sem ještě něco přibude. Veverka

Omluva

17. března 2011 v 18:58 Články
Omlouvám se, že v této době nějak moc nefunguju. Za prvé učitelé se rozhodli, že nás připravý o všechen volný čas. Za druhé když jsem, už přece jen nějaký měla šly jsme s kámoškou plavat. A teď když jsem si konečně řekla, že nějaký ten volný čas mám a rozhodla jsem si udělat nový desing a hodit sem blend s ... To je zatím překvapení, protože ho chci sem ještě hodit i když asi ne dneska. Proč? Pořádně jsem se totiž naštvala na počítač protože když jsem dělala ten blend + záhlaví v PhotoFiltru počítač se mi sám z ničeho nic restartoval... No ale přece si tady nebudu vylívat vztek. Moc děkuji všem kteří napsali svůj názor na Kamilu Nývltovou. Přemýšlím jestli nemám za názory dělat diplomy (vyjádřete se prosím v komentářích). V nejbližší době sem teda hodím ten blend a asi změním dess. Veverkaaa.


Blend - Zdenka Trvalcová jako Constance

13. března 2011 v 18:24 Moje výtvory
Malinko jsem se nudila a tak jsem se pokoušela vytvoři něco kloudného. A tady je výsledek.
PS.Budu ráda když se vyjádříte na téma v rubrice - Vaše názory. Díky.


První téma

13. března 2011 v 14:06 Vaše názory

KAMILA NÝVLTOVÁ V MUZIKÁLECH
Budu ráda, když se k tomuto tématu vyjádříte.
Tady je můj názor: Podle mě ze začátku si šlapala na jazyk a celkem špatně hrála. Když jsem ale viděla pozdější nahrávky skoro vůbec jsem ji nepoznala - herectví mi přišlo přirozenější a zpěv se podle mě zlepšil. Ovšem nemůžu zase říct, že bych ji nějak zvlášť fandila.Nejvíc se mi asi líbí v roli Adriany/Sandry zvláště při Sandře se mi líbila. Možná to,že v ostatních rolích se mi tolik nelíbila je asi její věk - mladá holka podle mě nemá na Angeliku nebo na Kleopatru. Přesto před ní smekám. Já bych to v životě nezazpívala a jen z malé částky bych to zahrála. Můj konečný názor je takový, že Kamila se určitě zlepší ale zatím jsem s ní spokojená v roli Adriany/Sandry (i když tam u mě vede Zdenka Trvalcová) protože tam mi přišlo, že to hrála a zpívala moc pěkně. Prosím berte to tak, že je to můj názor a, že každý má na svůj názor právo.

Nová rubrika - Vaše názory

13. března 2011 v 13:07 Články
Tak podle ankety jsem založila rubriku "Vaše názory". Jestli někdo neví co v ní bude může si přečíst článek,který najde pod záhlavím. Já jdu hodit do rubriky první téma.


Monika Absolonová a Václav Masaryk ve Star Dance

13. března 2011 v 12:50 Star dance
1.kolo - Waltz


2.kolo - Rumba


3.kolo - Tango


4.kolo - Paso doble


5.kolo - Samba


5.kolo - společná Salsa


6.kolo - Jive a Slowfoxtrot


7.kolo - Quickstep a Cha-cha


7.kolo - po vyřazení


8.kolo - Společný tanec a ohlédnutí